Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe
Reading Plan
Bible Version
Ден 47 Ден 48Ден 49

Марк глава 5:21-43

21
И като премина пак Исус в ладията отвъде, събра се при него народ много; и той беше край морето.
22
И ето, идва един от началниците на съборището, на име Яир, и като го виде, падна на нозете му;
23
И молеше му се много и казваше: Дъщеря ми душа бере; да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да се избави и ще живее.
24
И отиде с него; и следваха го народ много, и притискаха го.
25
И една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години,
26
и от много лекари беше много пострадала, още беше издала и всичкото си имане, без да види никаква полза, но повече на зле бе пристигнала,
27
като чу за Исуса, дойде между народа из отзад, и допре се до дрехата му.
28
защото казваше: Ако се допра само до дрехата му, ще изцелея.
29
И на часа пресекна се течението на кръвта й, и усети в телото си че изцеле от болестта.
30
И тутакси Исус като позна в себе си че излезе от него сила, обърна се КЪ народа и казваше: Кой се допре до дрехите ми?
31
И казваха учениците му: Видиш народът че те притиска и казваш: Кой се допре до мене?
32
И обзираше се да види тази която бе сторила това.
33
А жената уплашена и разтреперана, като знаеше това което стана с нея, дойде и припадна му, и каза му всичката истина.
34
А той й рече: Дъщи, твоята вера те изцели: иди си с миром, и здрава бъди от болестта си.
35
Когато той още говореше, идват от началника на съборището, и казват: Дъщеря ти умре; що задаваш вече труд на учителя?
36
А Исус, щом чу думата която говореха, казва на началника на съборището: Не бой се, само вервай.
37
И не остави никого да го придружи, тъкмо Петра и Якова и Иоана брата Яковов.
38
И идва в дома на началника на съборището, и вижда мълва че плачеха и пищеха много.
39
И като влезе казва им: Защо се мълвите и плачете? Детето не е умрело, но спи.
40
И присмиваха му се. А той като изпъди всичките, взема на детето баща му и майка му и онези които беха с него, и влезва дето лежеше детето.
41
И като хвана детето за ръка, казва му: Талита, куми; което изтълкувано ще рече: Момиче, теб казвам: Стани.
42
И тутакси момичето стана и ходеше, защото беше на дванадесет години; и смаяха се твърде много.
43
И много им заръча никой да не научи това; и рече да и дадат да яде.

Who's Online

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта

Стих на деня

Йоан 3:20-21Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376