Петдесятница

Рожденият ден на църквата

Когато идва денят на Светия Дух,и всички християни го празнуват.Запитали ли сме се обаче,защо празнуваме този ден;Съгласно Святото Писание на петдесетия ден от деня на възкресението на нашия Господ и Спасител Иисус Христос учениците му приеха Светия Дух.Петдесятница означава 50 дена след Пасха.От началото на християнската ера денят на петдесятница се счита за рождения ден на първата царква ,и се празнува за спомен на изливането на Святия Дух варху учениците.Четейки Новият Завет от деяния на светите апостоли от 2 глава:


1." И когато настана денят на Петдесятницата,те всички бяха на едно място"
2." И внезапно стана шум от небето като на фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха"
3." И им се явиха езици като огнени,които се разделяха,и застана по един над всеки от тях"
4." И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици,според както Духът им даваше способност да говорят".
Това е началото на Апостолската Църква в деня на петдесятница.Както и символът на вярата ,който пише "в една Свята Католическа и Апостолска Църква"
Апостолската църква,която бе основана в деня на Петдесятница съществува и днес.