Бракът се счита,когато гражданството знае за него.Римл.13 гл.