Човешки предания,и какво казва Божието Слово ( 1 Тема: Свещи и Светилник)