Изследвайте писанията ! Божието Слово е боговдъхновено.