( 1 от 10)Очаквам да дойде възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век Амин!