(6от10) Очаквам възкресението на мъртвите и вечния живот. Амин!