(10от10) Очаквам възкресението на мъртвите и вечния живот.Амин!