Едно нещо липсва за да се яви Божията Слава,страхът Божий.