Желанията ни са станали наши идоли;(Лука 14:15-35)