Има разлика от кръщението в Святия Дух и новорождението!