Дарът на Светия Дух, защото повярвах в Господ Исус Христос