Но бдете всякога,за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане,