Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe
Reading Plan
Bible Version
Ден 86 Ден 87Ден 88

Йоан глава 18:28-40

28
Тогаз заведоха Исуса от Каиафа в преторията; а беше сутрина, и те не влезоха в преторията, да се не осквернят, но да ядат пасхата.
29
За то излезе Пилат при тех и рече: Какво обвинение наносяте върх тогоз человека?
30
Отговориха и рекоха му: Той ако не бе злодеец не бихме го предали на тебе.
31
А Пилат им рече: Вземете го вие и по закону вашему съдете го. Рекоха му Юдеите: Нам не ни и простено да убием никого;
32
за да се сбъде речта Исусова който рече като назначаваше с каква смърт имаше да умре.
33
И тъй, Пилат влезе пак в преторията, и повика Исуса и рече му: Ти ли си цар Юдейски?
34
Отговори му Исус: От само себе си ли казваш ти това, или други ти рекоха за мене?
35
Отговори Пилат: Че аз Юдеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците предадоха те на мене; що си сторил?
36
Отговори Исус: Моето царство не е от този свет; ако беше царството ми от този свет, слугите ми борили се биха да не бъда предаден на Юдеите. А сега царството ми не е от тука.
37
А Пилат му рече: И тъй, ти сега цар ли си? Отговори Исус: Ти право казваш че аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на този свет, да свидетелствувам истината. Всеки който е от истината слуша гласа ми.
38
Казва му Пилат: Що е истина? И щом рече това излезе пак при Юдеите и казва им: Аз не намервам ни една вина в него.
39
А у вас има обичай да ви пущам едного по пасхата: рачите ли да ви пусна царя Юдейски?
40
Тогаз пак извикаха всичките и казваха: Не него, но Варава. А Варава беше разбойник.

Йоан глава 19:1-16

1
Тогаз Пилат взе Исуса и го би.
2
И войните изплетоха венец от тръне, възложиха го на главата му, и облекоха му багрена дреха,
3
и казваха: Радвай се, царю Юдейски! и удряха му плесници.
4
И излезе Пилат пак вън и казва им: Ето, извождам ви го вън да познаете че ни една вина не намервам в него.
5
Тогава излезе Исус вън, и носеше трънения венец и багрената дреха. И казва им Пилат: Ето человека!
6
А първосвещениците и слугите щом го видеха извикаха и казваха: Разпни го! разпни го! Казва им Пилат: Вземете го вие и разпнете го; защото аз не намервам вина в него.
7
Отговориха му Юдеите: Ние закон имаме, и по нашия закон требва да умре; защото направи себе си Син Божий.
8
А Пилат като чу тази дума повече се убоя.
9
И влезе пак в преторията и казва на Исуса: Ти от къде си? А Исус му ответ не даде.
10
Казва му Пилат: На мене ли не говориш? Не знаеш ли че власт имам да те разпна, и власт имам да те пусна?
11
Отговори Исус: Не би имал ти никаква власт над мене ако не бе ти дадено от горе; за това който ме предава на тебе има по-голем грех.
12
От това Пилат искаше да го пусне; Юдеите обаче викаха и казваха: Ако пуснеш тогози не си приятел Кесарев: всеки който прави себе си цар противник е Кесарю.
13
А Пилат като чу тази дума изведе Исуса вън и седна на съдейския престол, на местото което се казваше Каменопослано, а по Еврейски Гавата.
14
Беше же петък на пасхата, и часът около шест; и казва на Юдеите: Ето вашия цар!
15
А те извикаха: Махни го! махни! разпни го! Казва им Пилат: Царя ли вашего да разпна? Отговориха първосвещениците: Ние немаме друг цар освен Кесаря.
16
И тогаз им го предаде да се разпне. И взеха Исуса и го закараха.

Стих на деня

Ефесяни 1:18и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376