Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe
Reading Plan
Bible Version
Ден 79 Ден 80Ден 81

Йоан глава 3:1-21

1
Имаше некой человек от Фарисеите, на име Никодим, началник Юдейски.
2
Той дойде през нощ при Исуса и рече му: Рави, знаем че от Бога си дошел учител; защото никой не може да прави тези знамения които ти правиш ако да не е Бог с него.
3
Отговори Исус и рече му: Истина, истина ти казвам: Ако се не роди некой изново, не може да види царството Божие.
4
Казва му Никодим: Как може стар человек да се роди? може ли вторий път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
5
Отговори Исус: Истина, истина ти казвам: ако се не роди некой от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие.
6
Роденото от плътта плът е, а роденото от Духа дух е.
7
Недей се чуди че ти рекох: Требва да се родите изново.
8
Ветърът вее дето ще; и гласа му чуеш, но не знаеш от де иде и къде отива: така е всеки който се е родил от Духа.
9
Отговори Никодим и рече му: Как може да бъде това?
10
Отговори Исус и рече му: Ти си учител Израилев, и не знаеш ли това?
11
Истина, истина ти казвам че: Това което знаем казваме, и това което сме видели свидетелствуваме; и свидетелството ни не приимате.
12
Ако земните работи ви рекох и не вервате, как щете поверва ако ви река небесните?
13
И никой не е възлезъл на небето, тъкмо този който е слезъл от небето, Син Человечески който е на небето.
14
И както Моисей издигна змията в пустинята, така требва да бъде издигнат Син Человечески
15
за да не погине всеки който верва в него, но да има живот вечен.
16
Защото Бог толкоз възлюби света щото даде Сина своего единороднаго, за да не погине всеки който верва в него, но да има живот вечен.
17
Понеже не е проводил Бог Сина си на света да съди света, но за да бъде спасен светът чрез него.
18
Който верва в него, не ще да бъде осъден; а който не верва, вече е осъден, защото не е повервал в името на единороднаго Сина Божия.
19
И то е осъждението, че виделината дойде на света, и человеците възлюбиха тъмнината повече от виделината защото делата им беха зли.
20
Понеже всеки който прави зло мрази виделината и не иде КЪ виделината да не би да се докажат неговите дела че са зли;
21
но който прави истината иде КЪ виделината, за да се явят делата му че са по Бога направени.

Стих на деня

Матей 16:25Защото който иска да спаси живота {Или: Душата; [и така до края на главата.]} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376