Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Псалми глава 1

Bible Version
Книга
Глава
1
Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
2
Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3
Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.
4
Не [е] така [с] нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.
5
Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;
6
Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

Стих на деня

Псалми 63:1(По слав. 62). Псалом на Давида, когато се намираше в Юдовата пустиня {1 Цар. 22:5. 23:14-18.}. Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376