Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Псалми глава 139

Bible Version
Книга
Глава
1
(По слав. 138). За първия певец. Давидов псалом. Господи, опитал си ме и познал си [ме].
2
Ти познаваш сядането ми и ставането ми; Разбираш помислите ми от далеч,
3
Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища.
4
Защото [докато] думата не е [още] на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.
5
Ти си пред мен и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.
6
[Това] знание е пречудно за мене; Високо е; не мога [да го стигна].
7
Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна?
8
Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.
9
[Ако] взема крилата на зората [И] се заселя в най-далечните краища на морето,
10
И там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница ще ме държи.
11
Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие, И светлината около мене ще [стане на] нощ,
12
То и самата тъмнина не укрива [нищо] от Тебе, А нощта свети като деня; [За Тебе] тъмнината и светлината са безразлични.
13
Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми.
14
Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае [това].
15
Костникът ми не се укри от Тебе, Когато в тайна се работех, И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната [ми] форма.
16
Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките [ми] определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.
17
И колко скъпоценни за мене са [тия] Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им!
18
[Ако бих поискал] да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли се още съм с Тебе.
19
Непременно ще поразиш нечестивите, Боже; Отдалечете се, прочее, от мене, мъже кръвопийци.
20
Защото говорят против Тебе нечестиво, И враговете Ти се подигат [против Тебе] заради суета.
21
Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе?
22
Със съвършена омраза ги мразя, За неприятели ги имам.
23
Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми;
24
И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.

Стих на деня

Псалми 119:93До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376