Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Псалми глава 34

Bible Version
Книга
Глава
1
(По слав. 33). [Псалом] на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха {Анхус. 1 Цар. 21:12 - 22:1}, който го пусна, та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
2
С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят [това] и ще се зарадват.
3
Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му.
4
Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.
5
Погледнаха към Него; и светнаха [очите им], И лицата им никога няма да се посрамят.
6
Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.
7
Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.
8
Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.
9
Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност.
10
Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.
11
Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.
12
Желае ли човек живот, Обича ли дългоденствие, за да види добрини? -
13
Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.
14
Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.
15
Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.
16
Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.
17
[Праведните] извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.
18
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.
19
Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;
20
Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.
21
Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.
22
Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.

Стих на деня

Псалми 63:1(По слав. 62). Псалом на Давида, когато се намираше в Юдовата пустиня {1 Цар. 22:5. 23:14-18.}. Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376