Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Матей глава 5

Bible Version
Книга
Глава
1
А [Исус] като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
2
И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:
3
Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
4
Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
5
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6
Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
7
Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
8
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
10
Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
11
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;
12
радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
13
Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
14
Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
15
И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.
16
Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
17
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.
18
Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
19
И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи [така човеците], най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
20
Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине [правдата] на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
21
Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд".
22
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.
23
И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,
24
остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.
25
Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него [към съдилището], да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.
26
Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.
27
Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай".
28
Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
29
Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.
30
И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.
31
Още било казано: "Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо".
32
А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.
33
Чули сте още, че е било казано на старовременните: "Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си".
34
Но Аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога;
35
нито в земята, защото е подножието Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар.
36
Нито в главата си да се не кълнеш, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
37
Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.
38
Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб".
39
А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.
40
На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.
41
Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.
42
Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.
43
Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си".
44
Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;
45
за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.
46
Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?
47
И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?
48
И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.

Стих на деня

Евреи 9:28така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без [да има работа] с грях, за спасението на ония, които Го очакват.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376