Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Лука глава 2

Bible Version
Книга
Глава
1
А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.
2
Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия.
3
И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.
4
И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),
5
за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна.
6
И когато бяха там, навършиха се дните й да роди.
7
И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.
8
И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си.
9
И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много.
10
Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.
11
Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
12
И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.
13
И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:
14
Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
15
Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви.
16
И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите.
17
И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце.
18
И всички като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха.
19
А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си.
20
И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано.
21
И като се навършиха осем дни [и трябваше] да обрежат [Детенцето], дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела преди да е било зачнато в утробата.
22
Като се навършиха и дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха Го в Ерусалим, за да Го представят пред Господа,
23
(както е писано в Господния закон, че "всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свет на Господа"),
24
и да принесат жертва според казаното в Господния закон "две гургулици, и две гълъбчета".
25
И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него.
26
Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.
27
И по [внушението] на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус за да сторят за Него по обичая на закона,
28
той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: -
29
Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си;
30
Защото видяха очите ми спасението,
31
Което си приготвил пред всички люде;
32
Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил.
33
А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него.
34
И Симеон ги благослови, и рече на майка Му Мария: Ето, това [детенце] е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля, и за белег, против който ще се говори;
35
да! и на сама тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.
36
Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си,
37
и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, [дето] нощем и денем служеше [Богу] в пост и молитва.
38
И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим.
39
И като свършиха всичко, що беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет.
40
А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.
41
И родителите Му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на пасхата.
42
И когато Той беше на дванадесет години, като отидоха по обичая на празника,
43
и като изкараха дните и се връщаха, Момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите Му.
44
А те, понеже мислеха, че Той е с дружината, изминаха един ден път, като Го търсеха между роднините и познатите си.
45
И като не Го намериха, върнаха се в Ерусалим и Го търсеха.
46
И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше.
47
И всички, които Го слушаха, се учудваха на разума [Му] и на отговорите Му.
48
И като Го видяха, смаяха се; и рече Му майка Му: Синко защо, постъпи тъй с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсехме.
49
А Той им рече: Защо да Ме търсите? Не знаете ли че трябва да се намеря около дома на Отца Ми?
50
А те не разбраха думата, която им рече.
51
И Той слезе с тях, и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.
52
А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.

Стих на деня

Йоан 13:34-35Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376