Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Йоан глава 17

Bible Version
Книга
Глава
1
Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,
2
според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
3
А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.
4
Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.
5
И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.
6
Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.
7
Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;
8
защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.
9
Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.
10
И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.
11
Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.
12
До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.
13
А сега ида при Тебе; но[ догдето съм още] на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.
14
Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
15
Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.
16
Те не са от света както и Аз не съм от света.
17
Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
18
Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
19
и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
20
И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,
21
да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
22
И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;
23
Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.
24
Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
25
Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.
26
И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.

Стих на деня

1 Йоаново 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376