Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Римляни глава 3

Bible Version
Книга
Глава
1
Тогава, какво предимство има юдеинът? или каква полза има от обрязването?
2
Много във всяко отношение, а първо, защото на [юдеите] се повериха Божествените писания.
3
Понеже, ако някои бяха без вяра, що [от това?] тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност?
4
Да не бъде! но Бог нека бъде [признат за] верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: - "За да се оправдаеш в думите Си, И да победиш, когато се съдиш".
5
Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, що има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? (По човешки говоря).
6
Да не бъде! понеже тогава как Бог ще съди света?
7
Обаче, [казваш ти], ако с моята невярност Божията вярност стане по-явна, за Неговата слава, то защо и аз, въпреки това, да бъда осъждан като грешник?
8
И защо да не вършим зло, за да дойде добро? (както някои клеветнически твърдят, че ние [така] говорим). На такива осъждането е справедливо.
9
Тогава що [следва]? Имаме ли ние някакво предимство [над езичниците]? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях.
10
Както е писано: - "Няма праведен ни един;
11
Няма никой разумен, Няма кой да търси Бога.
12
Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един".
13
"Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят". "Аспидова отрова има под устните им".
14
"Техните уста са пълни с клевета и горест".
15
"Нозете им бързат да проливат кръв;
16
Опустошение и разорение има в пътищата им;
17
И те не знаят пътя на мира",
18
"Пред очите им няма страх от Бога".
19
А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона; за да се затулят устата на всекиго, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога.
20
Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела [изисквани] от закона, понеже чрез закона [става само] познаването на греха.
21
А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците,
22
сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика.
23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,
24
а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса,
25
Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. [Това стори] за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, -
26
за да покаже, [казвам] правдата Си в настоящето време, [та да се познае], че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса.
27
И тъй, где остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? [чрез закона] на делата ли? Не, но чрез закона на вярата.
28
И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.
29
Или Бог е [Бог] само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците [е].
30
Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.
31
Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона.

Стих на деня

Псалми 103:17-18Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят. И правдата Му върху внуците На ония, които пазят завета Му, И помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376