Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Ефесяни глава 1

Bible Version
Книга
Глава
1
Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес:
2
Благодат и мир [да бъде] на вас от Бога, нашия Отец, и [от] Господа Исуса Христа.
3
Благословен [да бъде] Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;
4
както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
5
като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,
6
за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения [Си],
7
в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,
8
която е направил да [доставя] нам изобилно всяка мъдрост и разумение,
9
като ни е открил тайната на волята Си според благото намерение, което е положил в Себе Си,
10
за да се приложи когато се изпълнят времената, [сиреч], да се събере в Христа всичко - това, което е небесно и земно, -
11
в Него [казвам], в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени [на това] според намерението на [Бога], Който действува във всичко по решението на Своята воля,
12
тъй щото, да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надеехме на Христа,
13
в Когото и вие, като чухте словото на истината, [сиреч], благовестието на нашето спасение, - в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух,
14
който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на [Бога, - да бъдете] за похвала на Неговата слава.
15
Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която [сте показали] към всичките светии,
16
непрестанно благодаря [Богу] за вас, и [ви] споменавам в молитвите си.
17
дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете,
18
и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство,
19
и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - [сила, която е] според действуването на могъщата Негова мощ,
20
с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,
21
далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
22
И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,
23
която е Негово тяло, [изпълнено с] пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.

Стих на деня

Псалми 139:23-24Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми; И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376