ПОСЛЕДНИ ВРЕМЕНА – ЧИПЪТ

ПОСЛЕДНИ ВРЕМЕНА – ЧИПЪТ
ЧИПЪТ (666) Е НА ПРАГА
Чипът е с големина колкото оризово зърно.

microchip-humano-31-300x300

Биочипът има размери 7 мм дължина и 0,075 мм широчина – голям е колкото оризово зърно. Той се състои от транспортьор и презареждаща се литиева батерия.
Батерията се презарежда от термодиод, който произвежда електричество, съответстващо на промените на телесната температура.

images-146x300

Новата разработка, ще елиминира необходимостта от използването на пари или кредитни карти! Вече е в употреба от заможни хора като средство за предотвратяване на отвличания.Вие бихте го използвали заради неговите предимства, за да се помогне да бъдат предотвратени измами и кражби на самоличност...


ИЗБЯГВАЙТЕ ГО!!! РАЗБЕРЕТЕ ЗАЩО...

Похарчени са повече от 1,5 милиона долара за изследвания, за да се намери най-доброто място за имплантиране на биочипа в човешкото тяло.Открити бяха само две подходящи места – ГЛАВАТА, под скалпа, и вътрешната страна на ръката, по-специфично... ДЯСНАТА РЪКА!

resized Diapositiva23-300x225

Един свят без пари в наличност? Без валута, монети, чекове, кредитни карти? Всички покупки и продажби на земята се осъществяват посредством нещо като белег или емблема, имплантирани на всеки човек? Невъзможно? Прекалено фантастично?
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. (Откровение 13:16-17)
Библията ни казва, че "белегът" ще бъде имплантиран на дясната ръка или на челото на всеки човек, а не поставен върху тях. Гръцкият текст използва за "белег" гръцката дума – χαραγμα , гравиране, врязване,знак марка на издълбат печат,щамповани марки.
С други думи става въпрос за "белег", гравиран или врязан в ръката или челото на човек.
СЛУЧАЙНОСТ ЛИ Е ТОВА?
Един милиард био-чипове са произведени от MONDEX за една година. Те са в производство от поне една година.
Биочип Картите и паспортите ще станат невалидни две години след като я получите
Поради опасност от злоупотреба с лични данни и вашите пари
Има само едно решение на този проблем, открито от MOTOROLA... Имплантиране на био-чип на дясната ръка или на главата, където не може да бъде отстранен.
Ако бъде отстранен чрез хирургическа намеса, малката капсула ще се спука и индивидът ще бъде заразен от лития и химикала на микробактериите и Глобалната система за позициониране (GPS) ще засече, че чипът е бил отстранен и ще осведоми съответните власти.
Забележете, MONDEX означава „Money on your hand" (Пари на ръката ти).
MON = MONetary (паричен, монетен).
DEX = DEXter = Right-hand side (дясната ръка).

Числата, започващи с 666
Един гигантски компютър в Европа съхранява база данни с осемнадесет-цифрени номера, кодиращи човечеството. Вашият също е там. Всеки от тях започва с цифрите 666
д-р Мари Релфе разкрива как с Божията помощ успяла да разгадае тайната на бар-кодовата система (UPS).Разкритието й е смайващо – международната баркодова система представлява осемнадесет-цифрен номер,базиран в компютър, наречен „Белгийският звяр".
Въпросният номер съдържа три цифри: 666. Шестстотин шестдесет и шест е международният код, който активира световния компютър в Брюксел, Белгия.
„666-110-кода на областта-девет-цифрения социално-осигурителен номер". Така се получава 18-цифрено число, съставено от три групи по 6 цифри.
Например: 666-110 (шест цифри), 205-540 (шест цифри), 101-147 (шест цифри).

mejdunaroden-barkot1-300x144
Според достоверни данни информацията, съдържаща се в микрочипа, ще се взема по следния образец:
1. Име и снимка;
2. Номер на социалната осигуровка – международен 18-цифрен номер, първите три цифри от който са еднакви за всички хора по земята – 666;
3. Пръстови отпечатъци;
4. Физическо описание;
5. Адрес;
6. Данни за произхода и семейството;
7. Професия;
8. Данъчна информация;
9. Криминално досие.
Не е ли шокиращо? Числото 666 е международен код, който активира световен компютър! Първите три цифри от номера на всеки човек в света са 666:
„Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; числото му е 666" (Откровение 13:18).
Нима се движим към общество, в което целият свят е управляван от числото 666?
Числото на единното световно управление „в последните дни"? Отговорът е недвусмислено „да"! Библията разкрива, че последното общество в историята на света ще бъде общество без пари в наличност, действащо под знака на числото 666. И то е по-близо, отколкото си мислите!
Белгийският звяр
В момента гигантският мега-компютър на света се намира в Люксембург,
преместен там от Брюксел, столица на Европейския съюз и от скоро финансова столица на света
Името на компютъра е „Звярът" (мениджърите в една американска банка наскоро били осведомени, че сделките ще се осъществяват чрез свръхмощен европейски компютър, наричан „Звярът"). Ето неговият акроним:
З/В Brussels Брюксел(ски)
В/Е Electronic Електрон(но)
Я/А Accounting Счетоводен
Р/S Surveillance Надзор(ен)
А/Т Terminal Терминал
Откровение 13:1 е наречен „звярът". Компютърът не е „звярът" (Антихрист).
Звярът ще бъде човек – контролиран от сатана диктатор. Но тази система ще бъде наложена в един критичен момент, за да контролира икономиката на света.
Съвпадение ли е, че:
Емблемата на ЕС е 666?
Символът на Световната банка е 666?
Символът на Тристранната комисия е 666?
Символът на религията Ню Ейдж е 666?
Номерът на всеки човек, гражданин на страна от развития свят, в мегакомпютъра на Европа започва с 666?
Библията ни казва, че има само един начин за избавление от тази дяволска система... пътят е Исус Христос! Той и само Той е „пътят, истината и животът". Ако не Го познавате като ваш Спасител и Господ, не бавете решението си!