Божието Слово

www.bojietoslovo.com

ПОСЛЕДНИ ВРЕМЕНА – ЧИПЪТ

ПОСЛЕДНИ ВРЕМЕНА – ЧИПЪТ
ЧИПЪТ (666) Е НА ПРАГА
Чипът е с големина колкото оризово зърно.

microchip-humano-31-300x300

Биочипът има размери 7 мм дължина и 0,075 мм широчина – голям е колкото оризово зърно. Той се състои от транспортьор и презареждаща се литиева батерия.
Батерията се презарежда от термодиод, който произвежда електричество, съответстващо на промените на телесната температура.

images-146x300

Новата разработка, ще елиминира необходимостта от използването на пари или кредитни карти! Вече е в употреба от заможни хора като средство за предотвратяване на отвличания.Вие бихте го използвали заради неговите предимства, за да се помогне да бъдат предотвратени измами и кражби на самоличност...


ИЗБЯГВАЙТЕ ГО!!! РАЗБЕРЕТЕ ЗАЩО...

Похарчени са повече от 1,5 милиона долара за изследвания, за да се намери най-доброто място за имплантиране на биочипа в човешкото тяло.Открити бяха само две подходящи места – ГЛАВАТА, под скалпа, и вътрешната страна на ръката, по-специфично... ДЯСНАТА РЪКА!

resized Diapositiva23-300x225

Един свят без пари в наличност? Без валута, монети, чекове, кредитни карти? Всички покупки и продажби на земята се осъществяват посредством нещо като белег или емблема, имплантирани на всеки човек? Невъзможно? Прекалено фантастично?
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. (Откровение 13:16-17)
Библията ни казва, че "белегът" ще бъде имплантиран на дясната ръка или на челото на всеки човек, а не поставен върху тях. Гръцкият текст използва за "белег" гръцката дума – χαραγμα , гравиране, врязване,знак марка на издълбат печат,щамповани марки.
С други думи става въпрос за "белег", гравиран или врязан в ръката или челото на човек.
СЛУЧАЙНОСТ ЛИ Е ТОВА?
Един милиард био-чипове са произведени от MONDEX за една година. Те са в производство от поне една година.
Биочип Картите и паспортите ще станат невалидни две години след като я получите
Поради опасност от злоупотреба с лични данни и вашите пари
Има само едно решение на този проблем, открито от MOTOROLA... Имплантиране на био-чип на дясната ръка или на главата, където не може да бъде отстранен.
Ако бъде отстранен чрез хирургическа намеса, малката капсула ще се спука и индивидът ще бъде заразен от лития и химикала на микробактериите и Глобалната система за позициониране (GPS) ще засече, че чипът е бил отстранен и ще осведоми съответните власти.
Забележете, MONDEX означава „Money on your hand" (Пари на ръката ти).
MON = MONetary (паричен, монетен).
DEX = DEXter = Right-hand side (дясната ръка).

Числата, започващи с 666
Един гигантски компютър в Европа съхранява база данни с осемнадесет-цифрени номера, кодиращи човечеството. Вашият също е там. Всеки от тях започва с цифрите 666
д-р Мари Релфе разкрива как с Божията помощ успяла да разгадае тайната на бар-кодовата система (UPS).Разкритието й е смайващо – международната баркодова система представлява осемнадесет-цифрен номер,базиран в компютър, наречен „Белгийският звяр".
Въпросният номер съдържа три цифри: 666. Шестстотин шестдесет и шест е международният код, който активира световния компютър в Брюксел, Белгия.
„666-110-кода на областта-девет-цифрения социално-осигурителен номер". Така се получава 18-цифрено число, съставено от три групи по 6 цифри.
Например: 666-110 (шест цифри), 205-540 (шест цифри), 101-147 (шест цифри).

mejdunaroden-barkot1-300x144
Според достоверни данни информацията, съдържаща се в микрочипа, ще се взема по следния образец:
1. Име и снимка;
2. Номер на социалната осигуровка – международен 18-цифрен номер, първите три цифри от който са еднакви за всички хора по земята – 666;
3. Пръстови отпечатъци;
4. Физическо описание;
5. Адрес;
6. Данни за произхода и семейството;
7. Професия;
8. Данъчна информация;
9. Криминално досие.
Не е ли шокиращо? Числото 666 е международен код, който активира световен компютър! Първите три цифри от номера на всеки човек в света са 666:
„Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; числото му е 666" (Откровение 13:18).
Нима се движим към общество, в което целият свят е управляван от числото 666?
Числото на единното световно управление „в последните дни"? Отговорът е недвусмислено „да"! Библията разкрива, че последното общество в историята на света ще бъде общество без пари в наличност, действащо под знака на числото 666. И то е по-близо, отколкото си мислите!
Белгийският звяр
В момента гигантският мега-компютър на света се намира в Люксембург,
преместен там от Брюксел, столица на Европейския съюз и от скоро финансова столица на света
Името на компютъра е „Звярът" (мениджърите в една американска банка наскоро били осведомени, че сделките ще се осъществяват чрез свръхмощен европейски компютър, наричан „Звярът"). Ето неговият акроним:
З/В Brussels Брюксел(ски)
В/Е Electronic Електрон(но)
Я/А Accounting Счетоводен
Р/S Surveillance Надзор(ен)
А/Т Terminal Терминал
Откровение 13:1 е наречен „звярът". Компютърът не е „звярът" (Антихрист).
Звярът ще бъде човек – контролиран от сатана диктатор. Но тази система ще бъде наложена в един критичен момент, за да контролира икономиката на света.
Съвпадение ли е, че:
Емблемата на ЕС е 666?
Символът на Световната банка е 666?
Символът на Тристранната комисия е 666?
Символът на религията Ню Ейдж е 666?
Номерът на всеки човек, гражданин на страна от развития свят, в мегакомпютъра на Европа започва с 666?
Библията ни казва, че има само един начин за избавление от тази дяволска система... пътят е Исус Христос! Той и само Той е „пътят, истината и животът". Ако не Го познавате като ваш Спасител и Господ, не бавете решението си!

Стих на деня

1 Йоаново 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376