Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Свидетелството на брат Таньо.

Свидетелството на една сляпа сестра чието име е Евантия.

Свидетелството на брат Димитрис Папулис.

Свидетелството на Бабис Пагяслоглу

Стих на деня

1 Йоаново 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376