Божието Слово

www.bojietoslovo.com

На кого искаш да приличаш?

Стих на деня

Притчи 29:25Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376