Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Начало на Християнското семейство, ролята на двойката в брака.

Апостол Павел не взимаше десятък от братята за да проповядва(2Сол.3:7,8)

Ефесяни 6:1 (Урок 12 от 13)

Ефесяни 6: 2- 4 (Урок 13 от 13)

Ефесяни 5: 29- 33 (Урок 11 от 13)

Стих на деня

Матей 6:33Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376