Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Псалми глава 31

Bible Version
Книга
Глава
1
(По слав. 30). За първия певец. Давидов псалом. На Тебе, Господи, уповавам; да се не посрамя до века; Избави ме според правдата Си.
2
Приклони към мене ухото Си; побързай да ме избавиш; Бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.
3
Защото Ти си моя канара и крепост; Затова заради името Си ръководи ме и управяй ме.
4
Измъкни ме из мрежата, която скрито поставиха за мене, Защото Ти си моя крепост.
5
В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме изкупил, Господи Боже на истината.
6
Мразя ония, които почитат суетните идоли; Но аз уповавам на Господа,
7
Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост; Защото Ти си видял неволята ми, Познал си утесненията на душата ми,
8
И не си ме затворил в ръката на неприятеля; Поставил си нозете ми на широко.
9
Смили се за мене, Господи, защото съм в утеснение, Чезне от скръб окото ми, душата ми, и снагата ми.
10
Защото се изнури в тъга живота ми, и годините ми във въздишки; Поради престъплението ми ослабна силата ми, И костите ми изнемощяха.
11
На всичките си противници станах [за] укор, А най-вече на ближните си, И [за] плашило на познайниците си; Ония, които ме гледаха навън, бягаха от мене.
12
Като някой умрял бидох забравен от сърцето [на всичките; ]Станах като счупен съд;
13
Защото съм чул клеветите на мнозина; От всякъде страх, Като се наговаряха против мене И намислиха да отнемат живота ми.
14
Но аз на Тебе уповавах, Господи; Рекох: Ти си Бог мой.
15
В Твоите ръце са времената ми; Избави ме от ръката на неприятелите ми, И от тия, които ме гонят.
16
Направи да светне лицето Ти над слугата Ти; Спаси ме в милосърдието Си.
17
Господи, да се не посрамя, Защото съм Те призовал; Нека се посрамят нечестивите, Нека млъкнат в преизподнята.
18
Нека онемеят лъжливите устни, Които говорят против праведния нахално, горделиво и презрително.
19
Колко е голяма Твоята благост, Която си запазил за ония, които Ти се боят, [И] която си показал {Еврейски: Изработил... за.} пред човешките чада Към ония, които уповават на Тебе!
20
Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си От човешките замисли; Ще ги скриеш под покров От препирането на езици.
21
Благословен да е Господ, Защото си показал чудесното Си милосърдие към мене В укрепен град.
22
А в тревогата си аз бях рекъл: Отлъчен съм от очите Ти: Обаче Ти послуша гласа на молбите ми, Когато извиках към Тебе.
23
Възлюбете Господа, всички Негови светии; Господ пази верните, А въздава изобилно на ония, които се обхождат горделиво.
24
Дерзайте и нека се укрепи сърцето ви, Всички, които се надявате на Господа.

Стих на деня

Псалми 33:4-5Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са [извършени] с вярност. Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376