Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Псалми глава 33

Bible Version
Книга
Глава
1
(По слав. 32). Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление.
2
Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десетострунен псалтир.
3
Пейте Му нова песен, Свирете изкусно с възклицание.
4
Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са [извършени] с вярност.
5
Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.
6
Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество.
7
Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници.
8
Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената.
9
Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.
10
Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената.
11
Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род.
12
Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство.
13
Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада;
14
От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители, -
15
Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който познава всичките им работи.
16
Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен [мъж] не се отървава чрез голямо юначество.
17
Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави [никого].
18
Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост,
19
За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи.
20
Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш.
21
Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповахме.
22
Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас Според както сме се надявали на Тебе.

Стих на деня

Деяния 4:10-12да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това [име] тоя [човек] стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между {Или: Открито на.} човеците, чрез което трябва да се спасим.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376