Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Притчи глава 2

Bible Version
Книга
Глава
1
Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,
2
Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,
3
Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,
4
Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,
5
Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.
6
Защото Господ дава мъдрост, из устата Му [излизат] знание и разум.
7
Той запазва истинска мъдрост за праведните, Щит е за ходещите в незлобие,
8
За да защищава пътищата на правосъдието, И да пази пътя на светиите Си.
9
Тогава ще разбереш правда, правосъдие, Правдивост, да! и всеки добър път.
10
Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, Знание ще услажда душата ти,
11
Разсъждение ще те пази, Благоразумие ще те закриля,
12
За да те избави от пътя на злото. От човека, който говори опако, -
13
От ония, които остават пътищата на правотата, За да ходят по пътищата на тъмнината, -
14
На които прави удоволствие да вършат зло, И се радват на извратеността на злите, -
15
Чиито пътища са криви И пътеките им опаки, -
16
За да те избави от чужда жена, От чужда, която ласкае с думите си,
17
(Която е оставила другаря на младостта си, И е забравила завета на своя Бог,
18
Защото домът й води надолу към смъртта, И пътеките й към мъртвите {Еврейски: Сенките.};
19
Никой от ония, които влизат при нея, не се връща, Нито стига пътищата на живота,) -
20
За да ходиш ти в пътя на добрите, И да пазиш пътеките на праведните.
21
Защото правдивите ще населят земята, И непорочните ще останат в нея,
22
А нечестивите ще се отсекат от земята, И коварните ще се изкоренят от нея.

Стих на деня

Псалми 63:1(По слав. 62). Псалом на Давида, когато се намираше в Юдовата пустиня {1 Цар. 22:5. 23:14-18.}. Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376