Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Матей глава 16

Bible Version
Книга
Глава
1
Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при [Исуса], и, за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето.
2
А Той в отговор им рече: Когато се свечери, думате - Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;
3
а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете!
4
Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но [друго] знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророка) Иона. И остави ги и си отиде.
5
А учениците, които минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб.
6
И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите.
7
И те разискваха помежду си, думайки: Това е защото не сме взели хляб.
8
А Исус, като разбра това, рече: Маловери, защо разисквате помежду си понеже нямате хляб?
9
Още ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души, и колко коша събрахте?
10
нито седемте хляба на четирите хиляди души, и колко кошници събрахте?
11
Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?
12
Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас но от учението на фарисеите и садукеите.
13
А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според както казват хората, Човешкият Син Кой е?
14
А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пък - Илия; а други - Еремия, или един от пророците.
15
Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз?
16
Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос {Т. е. Месия, Помазаник.}, Син на живия Бог.
17
Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.
18
Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър {Значи: Канара} и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.
19
Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
20
Тогава заръча на учениците, никому да не казват, че Той е [Исус] Христос.
21
От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.
22
Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе.
23
А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
24
Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и [така] нека Ме последва.
25
Защото който иска да спаси живота {Или: Душата; [и така до края на главата.]} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
26
Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?
27
Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.
28
Истина ви казвам: Има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Човешкия син идещ в царството Си.

Стих на деня

Псалми 90:12Научи [ни] така да броим дните си Щото да си придобием мъдро сърце.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376