Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Йоан глава 16

Bible Version
Книга
Глава
1
Това ви казах, за да се не съблазните.
2
Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.
3
И това ще сторят защото не са познали нито Отца, нито Мене.
4
Но Аз ви казах тия неща, та, кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;
5
а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?
6
Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.
7
Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.
8
И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;
9
за грях, защото не вярват в Мене;
10
за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате;
11
а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.
12
Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.
13
А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, [това] ще говори, и ще ви извести за идните неща.
14
Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
15
Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.
16
Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.
17
Затова някои от учениците Му продумаха помежду си: Какво е това що ни казва: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще ме видите; и [това], защото отивам при Отца.
18
И рекоха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво [иска да] каже.
19
Исус, като разбра, че желаят да Го питат, рече им: За това ли се запитвате помежду си дето рекох: Още малко и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите?
20
Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.
21
Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата [си] поради радостта, че се е родил човек на света.
22
И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.
23
И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.
24
До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
25
Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.
26
В оня ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;
27
защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох.
28
Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.
29
Казват учениците Му: Ето, сега ясно говориш, и никаква притча не казваш.
30
Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш, и няма нужда да Те пита някой, [за да му отговаряш]. По това вярваме, че си излязъл от Бога.
31
Исус им отговори: Сега ли вярвате?
32
Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си, и Мене да оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.
33
Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.

Стих на деня

Ефесяни 6:12-13Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните [сили] на нечестието в небесните [места]. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376