Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Римляни глава 12

Bible Version
Книга
Глава
1
И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, [като] ваше духовно служение.
2
И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
3
Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.
4
Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба,
5
така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки [от нас], един на друг.
6
И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, [нека пророкуваме] съразмерно с вярата;
7
ако ли служене, [нека прилежаваме в] служенето, ако някой поучава, [нека прилежава] в поучаването;
8
ако увещава, в увещаването; който раздава, [да раздава] щедро; който управлява, [да управлява] с усърдие; който показва милост, [да я показва] доброволно.
9
Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.
10
В братолюбието [си] обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.
11
В усърдието [бивайте] нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа.
12
Радвайте се в надеждата, в скръб [бивайте] твърди, в молитва постоянни.
13
Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие.
14
Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.
15
Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.
16
Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.
17
Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци;
18
ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
19
Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на [Божия] гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
20
Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".
21
Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.

Стих на деня

Лука 12:6-7Не продават ли се пет врабчета за два асария? и ни едно от тях не е забравено пред Бога. Но вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчета.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376