Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Едно нещо липсва за да се яви Божията Слава,страхът Божий.

От малките неща,Бог върши велики неща.

Дръж здраво това,което имаш

1 Летописи 14:8-17

Днес стана спасение на този дом (Лука 19:1-10)

Стих на деня

1 Солунци 5:16-18Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376