Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Сприятели се сега с Него и бъди в мир.

Уреди недовършените си дела

Ако искаш Бог да ти говори по име,ти трябва едно нещо !

в Тялото Христово никой не се чувства сам.

Обича ли ме Бог ?

Стих на деня

Деяния 4:10-12да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това [име] тоя [човек] стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между {Или: Открито на.} човеците, чрез което трябва да се спасим.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376