Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Псалми глава 118

Bible Version
Книга
Глава
1
(По слав. 117). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост [трае] до века.
2
Нека каже сега Израил, Че Неговата милост [трае] до века.
3
Нека каже сега Аароновият дом, Че Неговата милост трае до века.
4
Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, Че Неговата милост [трае] до века.
5
В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и [ме постави] на широко място.
6
Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?
7
Господ е откъм мене между помощниците ми; Затова ще видя [повалянето] на ненавистниците си.
8
По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на човека.
9
По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на князе.
10
Всичките народи ме обиколиха; [Но] в името Господно ще ги отсека.
11
Обиколиха ме, да! обиколиха ме; [Но] в името Господно ще ги отсека.
12
Обиколиха ме като пчели, [но] угаснаха като огън от тръни; [Защото] в името Господно ще ги отсека.
13
Ти, [враже], ме тласна силно за да падна; Но Господ ми помогна.
14
Сила моя и песен моя е Господ, И Той ми стана избавител,
15
Глас на радост и на избавление [се чува] в шатрите на праведните; Десницата Господна върши храбри дела.
16
Десницата Господна се издигна; Десницата Господна върши храбри дела.
17
Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни.
18
Строго ме наказва Господ, Но на смърт не ме предаде.
19
Отворете ми портите на правдата; Ще вляза в тях [и] ще прославя Господа.
20
Това са Господните порти, В които ще влязат праведните.
21
Ще Те славословя, защото си ме послушал, И станал си ми избавител.
22
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла,
23
От Господа е това, [И] чудно е в нашите очи.
24
Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.
25
О Господи! избави, молим се; О Господи! молим се, изпрати благоденствие.
26
Благословен [да бъде оня], който иде в името Господно; Благославяме ви от дома Господен.
27
Господ е Бог, Който ни показва светлина; Приведете до роговете на олтара Вързаната с въжета жертва.
28
Ти си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще Те възвишавам.
29
Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост [трае] до века.

Стих на деня

Псалми 33:4-5Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са [извършени] с вярност. Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376