Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Само Христос ще ни предпази за небесното царство.

Всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога!

Където отива Господ, не отива случайно.

Всеки, който има Христа дяволът не го докосва!

Църквата на последното време.

Стих на деня

Псалми 63:1(По слав. 62). Псалом на Давида, когато се намираше в Юдовата пустиня {1 Цар. 22:5. 23:14-18.}. Боже, Ти си мой Бог; от ранина Те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376