Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога!

Всеки, който има Христа дяволът не го докосва!

Църквата на последното време.

Където отива Господ, не отива случайно.

Нека бъде Твоята воля в живота ми, Господи!

Стих на деня

Йоан 6:37Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376