Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога!

Всеки, който има Христа дяволът не го докосва!

Църквата на последното време.

Където отива Господ, не отива случайно.

Нека бъде Твоята воля в живота ми, Господи!

Стих на деня

Ефесяни 4:2със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376