Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Когато срещнеш трудност,и си в безизходица не губи вяра.(Битие 22:1-18)

Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече една вечна тежина на слава за нас.(2Коринт.4:17)

Искаш ли да бъдеш любим на Бога?(Естир 10:3)

Как мога да бъда скъпоценен в църквата,и в семейството си?

Колко позволяваш на Бог да дойде,и да действа в живота ти.

Стих на деня

Исая 26:3Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376