Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Откровението,което търсиш е написано в Словото Божие(Изход 18:14-22)

Господната вечеря,не е един път в месеца Деян.20:7

Как ще очисти младежът пътя си? Пс.119:9

Ако не се роди някой отгоре,не може да види Божието царство Йоан 3:3

Стих на деня

Йоан 6:37Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376