Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Откровението,което търсиш е написано в Словото Божие(Изход 18:14-22)

Господната вечеря,не е един път в месеца Деян.20:7

Как ще очисти младежът пътя си? Пс.119:9

Ако не се роди някой отгоре,не може да види Божието царство Йоан 3:3

Стих на деня

1 Йоаново 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376