Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Младежка Вечер 2

Посветена вечер на Младежите

Блажен онзи,който ще яде хляб в Божието царство

Покана за всеки отрyден и обременен

Не можеш да направиш нито един косъм бял или черен.Матей 5:36

Стих на деня

Ефесяни 3:17-19чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376