Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Припомни си,и се върни в първата си любов!

Само Христос може да запълни празнотата в живота ти;

Стой до край докато видиш Божиите обещания

Църква,която не е водена от Святия Дух е мъртва!

Евангелието Христово,няма да се промени за никого,и за нищо,то е такова каквото е!

Стих на деня

1 Йоаново 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376