Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Припомни си,и се върни в първата си любов!

Само Христос може да запълни празнотата в живота ти;

Стой до край докато видиш Божиите обещания

Църква,която не е водена от Святия Дух е мъртва!

Евангелието Христово,няма да се промени за никого,и за нищо,то е такова каквото е!

Стих на деня

Псалми 62:1(По слав. 61). За първия певец, по Едутуна {виж. 1 Лет. 25:1, 3.}. Давидов псалом. Душата ми тихо уповава само на Бога, От Когото е избавлението ми.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376