Божието Слово

www.bojietoslovo.com

защо пазя своето Аз?

Притчата за блудния син

а онези, които чакат Господа, ще подновят силата си,

дяволът намалява величието на спасението!

Каквото и да ти даде Господ, е за твое добро.

Стих на деня

Йоан 6:37Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376