Божието Слово

www.bojietoslovo.com

След като Бог се ражда по чуден начин,тогава чудеса ще следват и този,който Го следва!

Бог даде Сина си за теб, и чрез Него ти даде всичко!

Божият план никога няма да се промени по причина на дявола;

Внимавайте, бдете и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.

Искаш ли да бъдеш вързан и воден от Святия Дух?

Стих на деня

Йоан 6:37Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376