Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Божият план никога няма да се промени по причина на дявола;

Искаш ли да бъдеш вързан и воден от Святия Дух?

Само Христос може да запълни празнотата в живота ти;

Припомни си,и се върни в първата си любов!

Църква,която не е водена от Святия Дух е мъртва!

Стих на деня

Исая 26:3Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376