Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Как мога да бъда скъпоценен в църквата,и в семейството си?

Искаш ли да бъдеш любим на Бога?(Естир 10:3)

Нека вярваме и да се подчиняваме на писаното Слово Божие,а не на човешките становища.

Колко позволяваш на Бог да дойде,и да действа в живота ти.

Нека се покаем,да плачем,и да се Завърнем!

Стих на деня

1 Йоаново 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376