Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Как мога да бъда скъпоценен в църквата,и в семейството си?

Искаш ли да бъдеш любим на Бога?(Естир 10:3)

Нека вярваме и да се подчиняваме на писаното Слово Божие,а не на човешките становища.

Колко позволяваш на Бог да дойде,и да действа в живота ти.

Нека се покаем,да плачем,и да се Завърнем!

Стих на деня

Йоан 6:37Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376