Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Нека вярваме и да се подчиняваме на писаното Слово Божие,а не на човешките становища.

Нека се покаем,да плачем,и да се Завърнем!

Посветена вечер на Младежите

Младежка Вечер 2

Покана за всеки отрyден и обременен

Стих на деня

Исая 26:3Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376