Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Как мога да бъда скъпоценен в църквата,и в семейството си?

Искаш ли да бъдеш любим на Бога?(Естир 10:3)

Нека вярваме и да се подчиняваме на писаното Слово Божие,а не на човешките становища.

Колко позволяваш на Бог да дойде,и да действа в живота ти.

Нека се покаем,да плачем,и да се Завърнем!

Стих на деня

Псалми 62:1(По слав. 61). За първия певец, по Едутуна {виж. 1 Лет. 25:1, 3.}. Давидов псалом. Душата ми тихо уповава само на Бога, От Когото е избавлението ми.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376