Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Има хора, които в болестта и слабостта си, инвалиди дори славят Бога!

Вие сте солта на земята.

Вървейки по стъпките на предците ни!

Да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение,

И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си,

Стих на деня

1 Йоаново 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376