Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Извикай силно, не се щади;

Как се приближава Бог?

Защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления.

Малки и големи могат да избегнат антихрист.

Нужна е борба за да влезеш през тясната порта.

Стих на деня

Йоан 6:37Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя;

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376